Bloso

Taekwondo: een Koreaanse vechtsport

Letterlijk betekent Tae-kwon-do de kunst waarbij voeten en vuisten gebruikt worden. TAE betekent immers voet, KWON staat voor vuist en DO betekent methode, kunst, ‘way of life’. TAE en KWON zijn dus de sportieve aspecten van de discipline, terwijl DO verwijst naar de levenswijze, de kunst van de vechtsport. De moderne beoefening van Taekwondo spitst zich toe op vier verschillende onderdelen:

  1. Vrij gevecht of Kyorugi, ook wel sparring genoemd: een gevecht tussen twee kampers, waarbij het niet gaat om de tegenstander KO te trappen, maar wel om zoveel mogelijk punten te scoren binnen een bepaalde tijd en gebonden aan strenge regels.
  2. Stijlfiguren of Poomse: een soort schijngevecht in een vast patroon tegen een ingebeelde tegenstander.
  3. Zelfverdediging of Hosinsul: hier worden technieken gebruikt om ons eigen lichaam te verdedigen. Bij Hosinsul-training wordt gebruik gemaakt van een groot assortiment technieken afkomstig van krijgskunsten in het algemeen. De aanval kan op een gewapende of ongewapende manier gebeuren.
  4. Breektechnieken of Kyokpa: het breken van een voorwerp met een bepaalde techniek.

Downloads

Bekijk alle teksten uit de brochure over taekwondo (.pdf)

Promofilm taekwondo